Web Tabanlı Fizik Programını Kullanarak Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konularındaki Başarı ve Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Çalışma

Neşet Demirci

ÖZ

Bu araştırmanın ana amacı, web tabanlı fizik programını kullanarak öğrencilerin kuvvet ve hareket konularındaki başarı ve kavram yanılgılarını araştırmaktır. Deneysel-benzeri çalışma, ABD’nin Florida Eyaleti “Brevard County”de iki devlet lisesinde, ikisi kontrol, üçü deneysel grup olmak üzere toplam 125 öğrenci (%54.4 kız, %45.6 erkek) katılımı ile gerçekleşmiştir. Sonuçların MANOVA analizi ile değerlendirmesine göre, kuvvet ve hareket konularındaki kavram yanılgılarının giderilmesinde deneysel grubun son testleri sonuçları diğer gruba göre %12,6 oranında ek bilgi sağladı ve bu sonucun (F|5= 20.03, p < .05) daha anlamlı ve değerli olduğu, yani normal dersle birleştirilen web tabanlı programın daha etkili olduğu ortaya çıktı.

ANAHTAR KELİMELER

Fizik öğretimi, web tabanlı öğretim, bilgisayar destekli öğretim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.