İlköğretim Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıf Matematik Programı Üzerine Bir Değerlendirme

Yaşar Baykul, Neşe Tertemiz

ÖZ

Bu çalışmada, İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında yer alan varlıklar arasındaki ilişkiler, kümeler ve sayılar ünitelerine ait kısmının sağlam olup olmadığına bakılmıştır. Programın sağlamlılığı, davranışların ulaşılabilir olup olmadığı ve davranışlar arasında önşart oluş ilişkilerinin konunun yapısına ve öğrenmelerdeki öncelik-sonralık ilişkisine uygun olup olmadığı anlamında kullanılmıştır.Bu çalışma, program değerlendirmede, programın davranışlarının ulaşılabilirliği ile öğretimin değerlendirilmesini ayırmayı amaçlamaktadır. Programın sağlam olduğu saptandıktan sonra, öğretimin etkililiği çalışılabilecektir. Eldeki çalışmada, İlköğretim Matematik Programının ilk 3 yılındaki araştırma konusu yapılan ünitelerle ilgili kısmının sağlam olduğuna dair bulgular elde edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

İlköğretim matematik programı, program değerlendirme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.