Beni Harekete Geçiren Nedir?

Şaduman Kapusuzoğlu

ÖZ

Günümüzde, örgütsel davranışın ihmal edilen bir yönüne yöneticiler ve çalışanlar olmak üzere, örgütte çalışanların kendilerini etkilemeleri, kontrol etmeleri, yönlendirmeleri ve yönetmeleri özel önem verilmektedir. Çünkü, global bilgi dünyası, en iyi yapanın kazandığı bir rekabet ortamı yaratmıştır. Örgütün bu rekabette sürdürülebilir bir üstünlük sağlaması da bu çerçevede insan kaynağının en iyiyi yapabilmesini sağlayan motivasyona sahip olmasına bağlıdır. Bu anlayışla, bu çalışmada iç motivasyon kavramı, örgütte çalışanlar açısından, örgütte etkililiği ve iş doyumunu sağlamaya dönük kişileri etkileyen çeşitli güçler, görüşler, teoriler, araştırmalar ve kendini değerlendirme ölçekleri yoluyla analiz edilmekte ve uygulamaya dönük beklentiler sunulmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

İç motivasyon, kendini etkileme, yönetme, öze ait standartlar, yöneltilen “doğal” ödüller

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.