Özerklik Kazanma Sürecinde Ergen-Anne ile Ergen-Baba İlişkileri Arasındaki Farklılıklar

Demet Öngen

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ergen-anne ile ergen-baba ilişkilerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Bu amaçla Ergen-Anne İlişkileri Ölçeği (EAİÖ) ve Ergen-Baba İlişkileri Ölçeği (EBİÖ) geliştirilmiştir. Faktör analizi çalışmaları sonucunda EAİÖ ve EBİÖ için, sevgi gösterme ve özgürlük tanıma olarak adlandırılan 2 boyut belirlenmiştir. Araştırmaya katılan 412 ergenin EAİÖ’nün ve EBİÖ’nün faktör puanlarına 2 (okul türü) X (2) sınıf düzeyi X (2) cinsiyet ANOVA uygulanmıştır. Sonuçlar, ergenanne ile ergen-baba ilişkilerinde okul türüne, cinsiyete ve sınıf düzeyine göre farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Ergenlik, özerklik, ana-baba, cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.