Oluşturmacı Öğrenme Ortamının Sonuçları: Öğrenciler Görsel Tasarım İlkelerine Nasıl Uygulamaktadırlar?

Zahide Yıldırım

ÖZ

Bu çalışma, öğrencilerin çoklu ortamın bilişsel araç olarak kullanıldığı oluşturmacı bir öğrenme ortamında, takımlar halinde geliştirdikleri çoklu öğrenme ortamına görsel tasarım ilkelerini nasıl uyguladıklarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Örneklemi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde verilen Öğretim Teknolojileri ve Materyal Hazırlama dersini alan 30 ikinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Çalışma 14 hafta sürmüştür. Veriler Görsel Tasarım İlkeleri Değerlendirme Listesi aracılığı ile toplanmıştır. Sonuçlar, takımların çoğunluğunun, oluşturmacı bir öğrenme ortamında dönem projesi olarak geliştirdikleri çoklu öğrenme ortamına, görsel tasarım ilkelerinin büyük bir bölümünü etkili bir şekilde uyguladıklarını ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Görsel tasanın ilkeleri, çoklu öğrenme ortamı, oluşturmacı öğrenme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.