Dünyada ve Türkiye’de İnsan Hakları Eğitimi

Kıymet Selvi

ÖZ

Bu çalışmada, insan hakları eğitimi konusunda son elli yılda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, insan haklan eğitimi konusunda yapılmış olan uluslararası toplantılar ve buralarda alınan kararlar incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, dünyada ve Türkiye’deki insan hakları eğitimi, örgün ve yaygın eğitim programları açısından analiz, edilmiştir. Üçüncü bölümde ise Türkiye’de öğretmen yetiştirme programları açısından neler yapılması gerektiği tartışılmış ve konu öğretmen yetiştiren fakülteler açısından incelenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

İnsan hakları eğitimi, demokrasi, öğretmen yetiştirme, örgün eğilim, yaygın eğilim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.