Türkiye’de Mobilya Tasarım Eğitimi ve Mobilya Sanayine Genel Bakış

Hamza Çınar

ÖZ

Türkiye’de mevcut sanayinin gelişiminde mobilya sanayi ve mobilya tasarım eğitimi arasındaki ilişkilerin, önemli bir yeri vardır. Bu doğrultuda Türk hükümeti mevcut mobilya sanayine kalifiye eleman yetiştirmek için sanayi meslek ve teknik liseleriyle birlikte, birden çok fakültede mobilya tasarım ve üretim bölümleri açarak bu sektörde rol oynamıştır. Bu bakış açısından hareketle, bu makale mobilya ve mobilya eğitiminin (tasarım ve üretim) doğasını çok erken zamanlardan ele alarak sanayi ile olan ilişkisini ve bu alanda hükümet etkinliğinin altını çizmeyi amaç edinmektedir. Mobilya eğitimi ve devletin, sanayinin gelişmesine katkıda bulundukları, değişen bilgi ve teknolojinin takip edilmesinde sanayiye öncülük ettikleri farz, edilerek mevcut durum incelenmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Mobilya, mobilya eğitimi, mobilya sanayi ve devlet

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.