İngilizce Öğretiminde İçsel Güdülenme

Aydan Ersöz

ÖZ

Bireyler, keşfetmek, iletişim kurmak ve çevrelerini anlamak için yoğun bir istek ve ihtiyaçla doğarlar. Ancak, okuldaki eğitimleri başladığında öğrenmeye karşı duydukları bu istek ve arzuyu kaybederler. Bu, okulun ve okuldaki öğelerin (öğretmenler, dersler, materyaller) öğrenmeye karşı duyulan güdünün korunmasında hatla arttırılmasında büyük sorumluluklar taşıdığını göstermektedir. Bu makalenin amacı, içsel güdülenmenin İngilizce öğrenimindeki önemini vurgulamaktır. Bu nedenle, bu makale güdüyü tanımlamayı, güdünün kaynaklarını belirtmeyi, kriterlerini açıklamayı, güdüyü arttırma yollarını sunmayı ve son olarak da İngilizce öğretiminde güdüyü arttırıcı bazı örnek alıştırmalar önermeyi hedeflemektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Güdü, içsel güdü, İngilizce öğretimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.