Alternatif İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Uygulamalarına İlişkin İki Farklı Bakış Açısı

Gölge Seferoğlu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ülkemizde son yıllarda yürütülen alternatif İngilizce öğretmeni yetiştirme uygulamaları konusunda, İngilizce öğretmeni yetiştiren öğretim elemanları ile öğretmen adaylarının bakış açılarını karşılaştırmaktır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu 9 sorudan oluşan bir anket ile toplanmıştır. Araştırmaya bir Eğitim Fakültesi’nin İngilizce öğretmenliği programı son sınıfında okumakta olan 140 öğretmen adayı ve aynı fakültede Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde görevli olup İngilizce öğretmenliği programındaki bölüm derslerini veren 20 öğretim elemanı katılmıştır. İki paralel anketten elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle ayrı ayrı çözümlendikten sonra, iki gruptan elde edilen bulgular karşılaştırılarak araştırına sorulan çerçevesinde iki grubun görüşleri arasındaki farklılık ve benzerlikler tespit edilmiştir. Bulgular her iki katılımcı grubunun da alternatif uygulamalarla yetiştirilen/atanan İngilizce öğretmenlerinin İngilizce öğretirken pek çok sorunla karşılaşacaklarını düşündüklerini göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen eğitimi, İngilizce öğretmenliği, alternatif öğretmen yetiştirme uygulamaları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.