Öğretmen Özyeterlik Ölçeği Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yeşim Çapa, Jale Çakıroğlu, Hilal Sarıkaya

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Tschannen-Moran ve Wool folk Hoy tarafından geliştirilen öğretmenlerin özyeterlik inançlarına yönelik ölçeğin Türkçeye adapte edilmesidir. Ayrıca, bu ölçek için güvenirlik ve doğrulayıcı faktör analizi ile Rasch yöntemi kullanılarak geçerlilik çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir. Çalışmaya, Türkiye’nin dört büyük şehrindeki altı farklı üniversiteden 628 öğretmen adayı katılmıştır. Bulgular bize Türk öğretmen adayı örneklemi için geliştirilen Türkçe “öğretmen özyeterlik ölçeği”nin güvenirlik ve geçerliği hakkında deliller sunmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen özyeterlik inançları, öğretmen adayları, Rasch yöntemi, doğrulayıcı faktör analizi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.