Türk Edebiyatı Ders Kitaplarının İçerik Değerlendirilmesi - II (1950-2000)

Nilay Işıksalan

ÖZ

Bu çalışmada, Türk Edebiyatı ders kitaplarının içerikleri irdelenmiştir. Çok partili düzene geçiş sürecinde, eğitim alanında, tek ders kitabı standardından “çok seçenekli ders kitabı” ilkesi uygulanmaya başlar. Söz konusu döneme damgasını vuran birçok tanınmış yazar, kitaplarında değişik temalı metinlere yer vermişlerdir. 1974 yılında geçilen tek kitap uygulamasının yarattığı sorunlar anlaşılınca tekrar çok seçenekli kitap ilkesine dönülür. 1980’li yıllarda ders kitaplarında Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili metinler yer alır. 1991 yılında uygulanmaya başlayan Kredi Sisteminde , gene çok seçenekli kitap ilkesi kabul edilir. Bu dönemde yazılan edebiyat kitapları, daha çok İslam ahlakı, kahramanlık ve milliyetçilikle ilgili metinleri kapsar.

ANAHTAR KELİMELER

Ders kitapları, çok partili sistem ve metinlerin içerikleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.