Öğrenme Güçlülüğü Olan Çocukların Dil Özellikleri

Figen Turan, Arzu Yükselen

ÖZ

Öğrenme güçlüğünün tanımı farklı organizasyon ve araştırmacılar tarafından değişik şekilde dile getirilmektedir. Bu yazıda öğrenme güçlüğünün bu belirtilen tanımlar açıklanmış ve dil özelliklerine, dilin farklı bileşenleri (sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi, anlambilgisi ve edimbilim) ile üstdil özellikleri açısından açıklık getirilmesi amaçlanmıştır. Öğrenme güçlüğü olan kişilerde okuma güçlüğünün yanı sıra dilin hangi alanlarında sorunlar yaşayabileceğine dikkat çekilmek istenmiştir. Sorunlara yardımcı olabilmek için bu alanlarda etkili farklı dil yaklaşım modellerinin benimsenmesi gerektiği düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme güçlüğü, dil özellikleri, dil gelişimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.