Bilgisayar Kaygı Düzeyleri Faiklı Öğretmen Adaylarının Stresle Başa Çıkma Davranışları

Esra Ceyhan

ÖZ

Araştırmada, farklı düzeyde bilgisayar kaygısına sahip öğretmen adaylarının, stresle başa çıkma düzeylerinin ve stresle başa çıkma biçimlerinin çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma 800 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri; Bilgisayar Kaygısı Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Ölçeği ve Bilgi Formu ile toplanmıştır. Araştırmada, öğretmen adaylarının bilgisayar kaygı düzeylerinin, stresle başa çıkma düzeylerini ve stresle başa çıkma biçimlerini farklılaştırdığı bulunmuştur. Cinsiyet, stresle başa çıkma düzeyini ve sosyal destek arama biçimindeki stresle başa çıkmayı farklılaştırırken; bilgisayarın kullanılmaya başlandığı öğretim kademesi, stresle başa çıkma düzeyini farklılaştırdığı, stresle başa çıkma biçimlerini ise farklılaştırmadığı bulunmuştur. Bilgisayar kaygı düzeyi ile bilgisayarın kullanılmaya başlandığı öğretim kademesinin etkileşiminin ise, stresle başa çıkma düzeyini ve sosyal destek arama biçimindeki stresle başa çıkmayı farklılaştırdığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen adayı, bilgisayar kaygısı, stresle başa çıkma

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.