Merkezi ve Yerel Düzeylerde Program Geliştirme

Sedat Yüksel

ÖZ

Eğitim programlarının hem ülkenin, hem de bölge ve okulların istek ve ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Bunların karşılanabilmesi için eğitim programlarının hem merkez, hem de yerel düzeyde hazırlanması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada ulusal düzeyden bireysel düzeye kadar her düzeyde yapılan program geliştirme çalışmaları açıklanmış, dünya ve ülkemizdeki mevcut durum incelenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Program geliştirme, merkezi program geliştirme, yerel program geliştirme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.