Eğitim Yönetiminde Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemi

İbrahim Kocabaş

ÖZ

Son yıllarda örgütler hızla gelişmekte ve değişmektedir. Eğer örgütler yaşamlarını sürdürmek istiyorlarsa değişmek zorundadırlar. Bu nedenle, literatürde “öğrenen örgütler” kavramı kullanılmıştır. Toplam Kalite Yönetiminin önem kazanması, bu sürecin başlamasının en temel nedenidir. Bununla birlikte, örgütler kendilerini başka örgütlerle kıyaslama ihtiyacı duydular. Kısacası, değişen çevre ve rekabet, örgütlerin insan kaynaklarında ve yönetim süreçlerinde modernizasyonunu zorunlu kılmıştır. Sonuçta, bugünün örgütlerinden yenilikçi ve esnek olanlar başarılı olacaktır.

ANAHTAR KELİMELER

Kıyaslama, eğilimde kıyaslama

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.