Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin incelenmesi

Aydoğan Aykut Ceyhan

ÖZ

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya öğretmenlik programlarının son dönemine devam eden 427 öğretmen adayı katılmıştır. Verilerin toplanmasında, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Bilgi Anketi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, erkeklerin kızlara göre, istemeyerek mesleğini seçenlerin, isteyerek mesleğini seçenlere göre umutsuzluk düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca, sonuçlar, bir iş bulma olasılığı düşük programlara devam eden öğretmen adaylarının umutsuzluğunun, iş bulma olasılığı yüksek programlara devam edenlere göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Yine, öğretmenlik mesleğinin gelirini ve statüsünü düşük algılayan öğretmen adaylarının, mesleğin gelirini ve statüsünü yüksek olarak algılayanlara göre, mesleğinde kendini yetersiz algılayan öğretmen adaylarının, mesleğinde yeterli algılayanlara göre umutsuzluk düzeylerinin daha yüksek olduğunu da ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen eğitimi, öğretmen adayı, umutsuzluk

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.