ÖSS’ye Kaynaklık Eden Alan Derslerindeki Başarı ile ÖSS’den Elde Edilen Puanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Adnan Kan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin ortaöğrenim ders başarı puanları ortalaması ile ÖSS puanları arasındaki ilişkiyi ve ağırlığını tespit etmektir. Bu amaçla öğrencilerin ortaöğrenim ders başarı puanlarının ortalaması bir küme değişkeni, değişik türde hesaplanan ÖSS puanları da diğer bir küme değişkeni olarak ele alınıp değişkenler arasındaki çoklu ilişki Kanonik Korelasyon ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda ÖSS'nin yordama geçerliğine ve ortaöğretim başarı puanlarının, ÖSS puanlarıyla ne derece ilişkili olduğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenci seçme sınavı, geçerlik, yordama geçerliği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.