Anadolu Öğretmen Liselerinin Öğrenci Profili

Semra Tican Başaran, Meral Aksu

ÖZ

Bu çalışma, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına öğrenci hazırlayan liseler olarak Anadolu Öğretmen Liselerini (AÖL) tercih eden öğrenci profilini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 33 AÖL’den 1026 öğrenciye anket ve tutum ölçeği, 877 veliye anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgular AÖL öğrencilerinin sosyo-ekonomik statüsü orta-üst düzey ailelerden gelen öğrenciler olduğunu göstermiştir. Öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutumlarla gelen öğrencilerin tutumları AÖL’de daha da gelişmektedir. Öğrenciler ve anne-babaları AÖL’leri; 1) ÖSS başarılarının yüksek olması, 2) ÖSS’de mezunlarına öğretmenlik bölümlerini veya diğer bölümleri seçmeleri ve öğretmen olmaları durumunda sağladığı avantajlar, 3) öğrenci ve öğretmenlerin seçilmiş olması ve 4) sağladığı nitelikli eğitim ve eğitim ortamı nedeniyle seçmektedirler. “Öğretmen olmayı isteme” de bir tercih nedeni olarak gösterilmişse de bu okulları tercih etmede üniversiteye girebilmek daha öncelikli görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Anadolu Öğretmen Liseleri, öğrenci profili, giriş özellikleri, öğretmenlik mesleğine karşı tutum

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.