Öğrencilerin Karma ve Karma Olmayan Beden Eğitimi Dersine Karşı Tercihleri

Irmak Hürmeriç, Leyla Saraç, Settar Koçak

ÖZ

Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin (6., 7., 8 sınıf) karma ve farklı cinsiyet grupları ile işlenen beden eğitimi derslerine karşı tutumları belirlemektir. Çalışmaya Ankara ili genelinde bulunun devlet ve özel ilköğretim okullarda okuyan 530 öğrencisi katılmıştır. Veriler, ilköğretim öğrencilerinin karma ve farklı cinsiyet gruplan ile işlenen beden eğitim derslerine karşı tutumlarının belirlenmesi amacıyla araştırmacılar (Treanor, Graber, Housner, & Wiegand, 1998) tarafından geliştirilen bir anket yardımı ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun beden eğitimi dersinden hoşlandıkları, derslerde ellerinden gelen çabayı gösterdikleri, kurallara uydukları ve aynı zamanda iyi davranışlar sergiledikleri belirlenmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin spor becerileri, güç, dayanıklılık, esneklik ve kilo ile ilgili belirttikleri görüşler farklılık göstermiştir. Erkek öğrenciler kendilerini daha becerikli, güçlü ve dayanıklı görürken; kız öğrenciler kendilerini daha hassas, kırılgan ve daha az becerikli olarak tanımlamaktadırlar. Benzer şekilde ilköğretim öğrencilerinin karma ve farklı cinsiyet grupları ile işlenen beden eğitimi dersine karşı olan tutumları da bazı etkenlere bağlı olarak  değişiklik göstermiştir. Konunun karmaşıklığı ve önemi açısından çeşitli nitel ve nicel destekliyici çalışmaların yapılması önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Beden eğitimi, karma eğitim, karma olmayan eğitim.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.