KPSS Puanlarının Akademik Başarı ve Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi

Hüseyin Hüsnü Bahar

ÖZ

Öğretmen eğitimini tamamladıktan sonra öğretmen olarak atanmak isteyen adayların görev almak için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adı ile düzenlenen sınava katılması gerekir. Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının akademik başarıları ile KPSS puanlarını cinsiyete göre karşılaştırmak ve öğretmen adaylarının akademik başarı puanlarının KPSS puanlarını cinsiyete göre yordayıp yordamadığını belirlemektir. Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi’nden 2002-2003 öğretim yılında mezun olan ve KPSS-Öğretmenlik 2003 sınavına katılan 311 kadın, 416 erkek olmak üzere toplam 727 öğretmen adayına ait verilerden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kadın öğretmen adaylarının genel akademik başarı puanları, erkek öğretmen adayların genel akademik başarı puanlarından anlamlı ölçüde yüksek; kadın öğretmen adaylarının KPSS puanları, erkek öğretmen adaylarının KPSS puanlarından anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur. Öğretmen adaylarının akademik başarı puanları KPSS puanlarını erkek adaylarda % 15.0, kadın adaylarda % 14.6 oranında yordamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

KPSS, akademik başarı, öğretmen adayları.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.