2003 Yılı Öğrenci Seçme Sınavındaki (ÖSS) Sayısal Soruların Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Ölçmesindeki Yeterliliği

Uygar Kanlı, Burak Kağan Temiz

ÖZ

Ülkemizde öğrenci başarısının ölçülmesinde en önemli sınavlardan biri olan, Öğrenci Seçme Sınavı’nın (ÖSS) temel amacı, bir yüksek öğretim programında başarılı olma olasılığı diğerlerinden daha yüksek olan adayları tercihlerine göre yerleştirmektir. Bu nedenle ÖSS sınavının, özellikle fen ve matematik alanlarında yüksek öğretim programlarına giren öğrenciler arasında, bilimsel düşünme becerilerine sahip olanları seçecek nitelikte hazırlanması gerektiği göz ardı edilmemelidir. Bu araştırmada, ÖSS sınavındaki sayısal soruların, öğrencilerin bazı bilimsel süreç becerilerine sahip olup olmadıklarını ölçmedeki yeterliliğini belirlemek amaçlanmaktadır. Bilimsel İşlem Beceri Testi (BSBT), 2003 yılında ÖSS sınavına girerek fen ve matematik öğretmenlikleri programlarını kazanan 209 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin ÖSS sınavındaki ağırlıklı standart puanları ile uygulanan testten aldıkları puanlar arasındaki ilişki Pearson Momentler Korelasyonu ile hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda korelasyon katsayısı 0,17 bulunmuştur. Bu sonuç; iki test arasında ilişkinin çok zayıf olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Fen ve matematik öğretimi, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS), Bilimsel Süreç Becerileri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.