Endüstri Meslek Liselerinde Stratejik Planlama Öncesi SWOT Analizi Uygulaması

Esmahan Ağaoğlu, Yücel Şimşek, Yahya Altınkurt

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, endüstri meslek liselerinde stratejik planlama öncesi SWOT analizi ile okulun içinde bulunduğu kritik başarı etmenlerini saptamaktır. Araştırma, tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, Kütahya Atatürk Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde görev yapan 28 öğretmen, bu okulda öğrenim gören 315 öğrenci ve 315 veliye anket uygulanarak toplanmıştır. Ayrıca SWOT analizi için okul kayıtlarından yararlanılmış, öğretmen ve yöneticilerle görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen, öğrenci ve velilerin belirlenen kritik başarı etmenleri boyutlarında düşük düzeyde memnuniyete sahip oldukları belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, okulun güçlü ve zayıf yönleriyle fırsat ve tehditleri belirlenmiş, bu verilere göre çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Strateji, Planlama, Stratejik Yönetim, SWOT Analizi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.