AtaNesA Nesne Ambarının Yapısı ve İşleyişi

Selçuk Karaman, Üstün Özen, Soner Yıldırım

ÖZ

Dünya çapındaki akademik enstitüler, profesyonel kuruluşlar ve organizasyonlar, ağ kaynakları ve veritabanlarının öğretim ortamlarına ulaşmalarını sağlamak için büyük bir uğraş vermektedirler. Bu amaçla tercih ettikleri yollardan biri de öğrenme nesnesi ambarlarıdır. Öğrenme nesnelerini ve/veya metadata (nesne ile ilgili bilgiler) bilgilerini barındıran nesne ambarlarında kataloglama, arama, erişim ve üye kontrolü gibi birçok fonksiyonu yerine getiren yönetim sistemi yer alır. Nesne ambarları yeniden kullanılabilirliği ve paylaşılabilirliği sağladığı için öğrenme nesnesi yaklaşımında önemli bir yer tutar. Bilgisayar programcılığındaki nesne yönelimli programlama paradigmasını temel alan öğrenme nesneleri, öğretim teknolojilerine Dr. David Merili ve Dr. Charles Reigeluth tarafından kazandırılmıştır. Bu yaklaşımın temelinde, içeriği parçalarına bölme ve özel öğrenme hedeflerine göre yeniden birleştirme yatmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

AtaNesA, nesne ambarı, öğrenme nesneleri, metadata.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.