Kısa Hikaye Öğretiminin Dil Öğretimine Katkılarının Bir Örnek Çalışma İle İncelenmesi

Semra Saraçoğlu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, dil eğitimi bölümlerinde kısa hikâye öğretimi ve kısa hikâye öğretiminin dil  eğitimine katkılarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmada. D. H. Lawrence’ın “Odor of Chrysanthemums” adlı  kısa hikâyesi, Robert Scholes ve H. L. B. Moody’nin teorileri doğrultusunda incelenmiş ve bu okuma  stratejileri ile sadece kısa hikaye değil, aynı zamanda diğer edebi türlerin de incelenebileceği ve bu okumaların öğrencilerin dillerinin gelişimine katkıda bulunacağı sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Metnin genel anlamı bazında okuma, metni mecazi anlam bazında okuma (yorumlama), yazarın hayatı ve edebi geçmişi, yaşadığı döneme ait özellikler, dilsel ve kültürel özellikler.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.