İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Kırsal Alanda Eğitim Gören Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersi Başarısına ve Tutumuna Etkisi

Ümit Şimşek, Kemal Doymuş, Samih Bayrakçeken

ÖZ

Bu araştırma, 2002-2003 öğretim yılında, kırsal kesimde iki farklı ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 66 öğrenciye uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, farklı iki öğretim yönteminin (geleneksel ve işbirlikçi öğrenme yöntemi) etkinliğinin belirlenmesine yöneliktir. Bu amaçla deney ve kontrol grupları oluşturularak,; deney grubuna işbirlikçi öğrenme yöntemi, kontrol grubuna ise öğretmen merkezli geleneksel yöntem uygulandı. Bu gruplara Fen Bilgisi Başan Testi ve Fen Bilgisi Tutum Ölçeği Testi, uygulama başlamadan önce ön-test, uygulama bittikten sonra son-test olarak tekrar uygulanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

İşbirlikçi Öğrenme Metodu, Basamak-12, Birleştirilmiş Grup.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.