İlköğretim Öğrencilerinin Evdeki Müziksel Ortamları, Müzik Dersine Yönelik Tutumları ve Kişisel Değişkenleri Arasındaki İlişkiler

Sabahat Özmenteş

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin, evdeki müziksel ortamları, müzik dersine yönelik tutumları ve kişisel değişkenleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Araştırma, Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan Göçerler İlköğretim Okulu ve Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu’nda okuyan toplam 246 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, Kişisel Bilgi Formu, Evdeki Müziksel Ortam Ölçeği (α= .85) ve Müzik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (α= .86) aracılığı ile toplanmıştır. Evdeki Müziksel Ortam Ölçeği 3 boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar, “Evde Müzik Üretme”(α= .85), “Evde Müzik Tüketme” (α= .75) ve “Anne ve Babanın Konser Tutumu”(α= .84) olarak adlandırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ilköğretim öğrencilerinin evlerindeki müziksel ortamlarında özellikle müzik tüketme ve üretme boyutları ile müzik dersine yönelik tutumlarının arasında önemli ilişkiler bulunmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Evdeki müziksel ortam, tutum, ilköğretim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.