Kültür Öğretmenleriyle Hizmet İçi Eğitim Kapsamında Yaratıcı Drama Üzerine Bir Çalışma: Katılımcı Görüşlerinin Nitel Analizi

Nihan Akkocaoğlu Çayır, Burcu Akhun, Pınar Özdemir Şimşek

ÖZ

Meslek liselerinde meslek dersleri dışında resim, beden eğitimi, matematik, felsefe, İngilizce gibi alanlarda derse giren öğretmenler, kültür öğretmenleri olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırma, hizmet içi eğitim kapsamında drama kursu alan 102 kültür öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Yaratıcı dramanın özellikleri ve yöntem olarak kullanılmasını içeren uygulamalı otuz saatlik drama kursu öncesi ve sonrasında öğretmenlere açık uçlu sorular sorulmuş, dört öğretmenle de kurstan altı ay sonra görüşme yapılmıştır. Kültür öğretmenlerinin yaratıcı dramanın tanımı, boyutları, aşamaları, genel özellik ve amaçlarına ilişkin farkındalıklarının arttığı, kurstan sonra öğretmenlerin büyük bir kısmının derslerinde yaratıcı dramadan yararlanmak istediği ve beklentilerini karşıladığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra öğretmenler drama kurslarına yönelik olarak daha sık açılması, aşamalı olması, daha uzun süreli olması yönünde önerilerde bulunmuşlardır. Bunlara ek olarak hizmet içi eğitim kapsamında verilecek olan drama kurslarının genel çerçevesinin uzmanlar ve öğretmen görüşleri doğrultusunda belirlenmesi, drama kursunun uygulamalı süreçlerle uzman kişilerce verilmesi, kültür öğretmenlerinin kişisel gelişimi, mesleki motivasyonu ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çeşitli araştırmalar yapılması öneri olarak sunulabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Yaratıcı drama, Hizmet içi eğitim, Kültür öğretmenleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4730

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.