Çevrimiçi Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı Tamamlamanın Mezunlar Üzerindeki Etkileri

Erman Yükseltürk

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Çevrimiçi Bilgi Teknolojileri Sertifika Programını tamamlamanın iş, kariyer ve kişisel planlara etkileri hakkında mezunların algılarını araştırmaktır. Bu program, sekiz dersi içermektedir ve toplam dokuz ay sürmektedir. Çalışmanın örneklemi, bu programdan 2005 ve sonrası mezun olan 70 katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler, iki adet çevrimiçi anketle toplanmıştır. Birincisi, 10 dereceli Likert tipli 19 maddeden oluşmaktadır ve ikincisi sekiz açık uçlu soru içermektedir. Mezunların kişisel güveninin, iş özerkliğinin, iş arkadaşları tarafından duyulan saygı ve güvenin artmasında, bu programı tamamlamanın önemli etkilerinin olduğu görülmüştür. Kişisel planları içinde, mezunlar bilgi teknolojileri alanında kendilerini geliştirmek ve teknolojik gelişmeleri izlemek istemektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Çevrimiçi öğrenme, Çevrimiçi Sertifika Programı, mezun algıları, kariyer geliştirme.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.