Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Uygulama Hakkındaki İnançları: Bir Durum Çalışması

Özgül Yılmaz Tüzün, Sinan Özgelen

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi dersi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerine (BSB) yönelik inançlarının ve bu becerilerin uygulama dersi kapsamında yaptıkları ders anlatımları üzerinden uygulanabilirliğine yönelik inançlarının incelenmesidir. Durum çalışması yaklaşımı bu çalışmada kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları, uygulama dersini alan öğretmen adaylarıdır. Sonuçlar, öğretmen adaylarının BSB’leri öğretme konusunda yeterli olmadıklarını, fakat bu becerileri anlama konusunda gereken bilgi birikimine sahip olduklarını göstermiştir. 200 ders planının incelenmesi sonucunda toplam 77 ders planının öğretmen merkezli yaklaşımlara göre hazırlandığı ve genelde temel BSB’lerin geliştirilmesinin ders amaçları olarak belirlendiği bulunmuştur. Öğretmen adaylarının BSB’ler ve bunların uygulanabilirliği hakkındaki inançları, geliştirilen bir model ile gösterilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER

Bilimsel süreç becerileri, fen bilgisi öğretmen adayları, ilköğretim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.