Hikaye Temelli Sosyal Beceri Eğitim Programının 5-6 Yaş Çocukların Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

Serpil Pekdoğan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı Hikaye Temelli Sosyal Beceri Eğitim Programının okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocukların sosyal becerilerinin gelişimine etkisini incelemektir. Araştırmada öntest-sontest-kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmaya anaokuluna devam eden 5-6 yaşındaki 60 çocuk (30 deney, 30 kontrol) katılmıştır. Deney grubundaki çocuklara 5 hafta boyunca haftada 2 kez Hikaye Temelli Sosyal Beceri Eğitim Programı uygulanmıştır. Araştırmanın verileri Avcıoğlu (2007) tarafından geliştirilen Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler ANCOVA ve t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda deney ve kontrol grubundaki çocukların sosyal beceri puanları arasında anlamlı farklılık olduğu (p<0,05) ve eğitim programının etkisinin devam ettiği görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Okul öncesi eğitim, Çocuk, Sosyal beceri, Hikaye


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4618

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.