Yaşam Boyu Öğrenmenin Önemli Bir Aşaması: Yetişkin Okuryazarlığı ve Yararları (Kayseri Örneği-Türkiye)

Ali Göçer

ÖZ

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de yaşam boyu öğrenme kapsamında yetişkin okuryazarlığının genel bir görünümünü vermektir. Nitel yaklaşımla yürütülen bu aratırmada üçleme (Triangulation) tekniği çerçevesinde doküman incelemesi, gözlem ve görüşme yapılmıştır. Araştırma bir çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Bu çalışma grubu Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yetişkin okuryazarlığı kursundaki öğretmenler ve eğitim gören kursiyerlerden oluşturulmuştur. Kurs, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmiştir.

Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, eğitim alan katılımcılar kursa farklı amaçlarla yoğun bir ilgi göstermektedir. Eğitim alan katılımcılara göre, bu tür etkinlikler onların sosyal yaşamlarına anlamlı değişiklikler getirmektedir. Yetişkinler aktif vatandaşlık nitelikleri kazanmaları açısından bu tür kursların önemini vurgulamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Yaşam boyu öğrenme, Yetişkin okuryazarlığı, Sosyal yaşam becerileri, Yaşam kalitesi, Türkiye


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4600

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.