Gerçeklik Terapisinin Türk Kültürüne Uygulanabilirliği: Kültür Açısından Eleştirel Bakış

Abdulvahap Yorgun, Nilüfer Voltan-Acar

ÖZ

Bu çalışmada, Gerçeklik Terapisi kavramlarının ve terapi sürecinin Türk kültürüne ne derece uygun olduğu değerlendirilmiştir. Bu amaçla, temel kavramlar ve terapi aşamaları incelenerek, sosyal psikolojik ve antropolojik araştırmalarla ortaya konulan Türk kültürüne ne derece uygulanabilir olduğu, Türk toplumunun özelliklerini ne derece yansıtabileceği saptanmaya çalışılmış, etkili sonuçlar elde etmek için hangi noktaların göz önünde bulundurulması gerektiği tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Gerçeklik Terapisi, Türk Kültürü, Çokkültürlü Psikolojik Danışma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.460

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.