Öğretim Elemanlarının Araştırma Görevlisi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Mikail Yalçın, Elif Aydoğdu Özoğlu, Ayşe Dönmez

ÖZ

Bu çalışmanın amacı; eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının, üniversitelerde araştırma takımlarının bir üyesi olan araştırma görevlilerine ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. Nitel olarak tasarlanan bu çalışmada, bireyin bir fenomenle ilgili bilinçli bir deneyimini betimlemesine dayanan ve araştırmacının her katılımcının kendi öznel deneyimleriyle oluşturduğu yaşam dünyasına erişmeye çalıştığı fenomenolojik model kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, araştırma görevlisi kavramına ilişkin öğretim elemanları tarafından üretilen metaforlar dokuz kavramsal kategoride toplanmıştır. Araştırma sonucunda, eğitim fakültesinde çalışan öğretim elemanlarının araştırma görevlisi kavramına hem olumlu hem de olumsuz anlamlar yüklediği ortaya çıkmıştır. Araştırma görevlileri akademik anlamda olgunlaşma gösteren, hocaları tarafından eğitilen, çalıştıkları kurumda akademik işlerin yanında evrak işleri, programların yapılması, notların duyurulması gibi verilen her işe zaman ayırmak zorunda kalan, bu nedenle kendi çalışmalarına gerekli ilgiyi gösteremeyen, akademik gelişmelerinde zorluklarla mücadele eden kişiler olarak algılanmaktadırlar.

ANAHTAR KELİMELER

Araştırma görevlisi, Eğitim fakültesi, Metafor, Yükseköğretim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4435

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.