Video Destekli Anne-Baba Görüşmeleri: Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimini Keşfetmek İçin Güçlü Bir Yöntem

Elif Karslı, Martha Allexsaht-Snider

ÖZ

Bugüne kadar yapılmış olan araştırmalar küçük çocukların aile içerisinde gelişen matematiksel öğrenmeleri ve ailelerin küçük çocukların matematik eğitimine ilişkin fikirleri konusunda sınırlı bilgi sağlayabilmiştir. Küçük çocuklar için daha iyi matematik öğrenme olanakları araştırılırken, anne-babaların bu sürece ilişkin sahip oldukları potansiyeller görmezden gelinmektedir. Bu makalede paylaşılan çalışma çok sesli video-destekli görüşmeler eşliğinde anne-babaların dört veya beş yaşlarındaki çocuklarının okul dışında geliştirdikleri matematiksel öğrenmeleri ile ilgili fikirlerini açığa çıkarmış, özellikle ailelerin matematik kavramlarından sayı kavramı ve veri analizine dair olan gözlemlerini, matematiğin nasıl öğretilmesi gerektiğine dair fikirlerini ve matematik öğrenme ortamına dair endişelerini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki annebabalar entelektüel birer kaynak olarak düşünüldüğü sürece ve anne-babalar ve öğretmenlerin bir araya gelerek çocukların okul içinde ve dışında matematik eğitimleri konusunda birbirleri ile bilgi alışverişi içerisinde olabilecekleri ortamlar yaratıldığı sürece, öğretmenlerin anne-babalar ile olan diyalogları matematik eğitimine dair uygulamalar için bilgi kaynağı olur. Anne-baba ve öğretmenler çocukların okul içinde ve dışında geliştirdikleri ve bu iki ortama da çift yönlü olarak taşıdıkları matematiksel uygulamaları birbirleri ile paylaştıkça, öğretmenler çocukların okul dışı tecrübeleri ve müfredat arasında daha güçlü bağlantılar kurar.

ANAHTAR KELİMELER

Erken Çocuklukta Matematik, Aile Katılımı, Video-Etnografisi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4227

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.