Türkiye, Kore, Finlandiya Ana Dili Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Derya Yıldız

ÖZ

Ana dili, anlama ve anlatma becerilerinin toplamı olması sebebiyle bütün alanlardaki öğrenmelerin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda bireylerin ana dillerini etkili olarak kullanmaları için verilen ana dili eğitiminde kılavuz olan ana dili öğretim programları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, uluslararası geçerliği olan PISA sınavlarında okuma becerisi alanında en yüksek puanı alan ülkeler arasındaki Kore ve Finlandiya ana dili dersi öğretim programları, programın temel ögeleri olan dil becerileri, amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme temelinde, Türkçe dersi öğretim programıyla (6, 7, 8. sınıflar) karşılaştırılmıştır. Veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Yapılan karşılaştırmalı çalışma sonucunda ana dili dersi öğretim programlarındaki benzer ve farklı uygulamalar belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Ana dili öğretim programı, Dil becerileri, Amaç, İçerik, Öğrenme-öğretme süreci, Ölçme-değerlendirme, Karşılaştırmalı eğitim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4166

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.