Algılanan Sosyal Destek Kontrol Edilerek Okul Yöneticilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.