Bilim Danışmanlığı Eğitiminin Fen ve Matematik Alanları Öğretmenlerinin Bilimin Doğasını Tanımalarına Etkisi

Gülşen Leblebicioğlu, Duygu Metin, Esra Yardımcı

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, fen alanları öğretmenlerinin bilim insanlarıyla etkileşerek, onların rehberliğinde proje hazırladıkları bir hafta süren bilim çalıştayının, bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisini belirlemektir. Öğretmenlerin bilimin doğası hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla, Bilimin Doğasına Yönelik Görüşler (VNOS-C) anketi bilim çalıştayının başlangıcında öntest ve sonunda sontest olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin bilim çalıştayı programı başlangıcında bilimi tanımadıklarını gösteren düşüncelere sahip oldukları görülmektedir. Bilim çalıştayı programı sonunda da öğretmenlerin bilimin doğası hakkındaki görüşlerinde çok az değişim görülmektedir. Araştırma sonunda öğretmenlerin en iyi tanıdıkları ve bilim çalıştayı programı süresince az da olsa gelişim gösterdikleri özelliklerin, bilimsel bilginin veriye dayalı olması, bilimsel bilginin değişebilirliği ve bilimsel bilginin üretilmesinde hayal gücü ve yaratıcılığın rolü olduğu söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Bilimin doğası, fen ve matematik alanları öğretmenleri, bilim çalıştayı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.