Lise Öğrencilerin Tablet Bilgisayar Kabulü ve Hazırbulunuşluğu: Yapısal Eşitlik Modellemesi

Mehmet Barış Horzum, Ergün Öztürk, Mustafa Bektaş, Özlem Canan Güngören, Özlem Çakır

ÖZ

Bugün birçok eğitim kurumu öğrenme faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla sınıflarda pek çok teknolojiyi kullanmaktadır. Son günlerde bu teknolojilerin başında tablet bilgisayarlar gelmektedir. Özellikle dijital yerli olarak ifade edilen teknoloji yoğun ortamlarda doğup teknolojiyi etkin kullanabilen öğrencilerin bulunduğu ortamlarda bu daha da önem kazanmaktadır. Ancak tablet bilgisayarların ortaöğretimde kabulü, hazırbulunuşluk ve kullanımı ile ilgili yeterli çalışma ve kanıtla karşılaşılamamaktadır. Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayarı kabulü teknoloji kabul modeli ile incelenerek modele hazırbulunuşluk değişkeni de eklenmiştir. Araştırma sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayar kabul düzeylerinin iyi düzeyde açıklandığı bulunmuştur. Tablet bilgisayarı kullanmaya yönelik niyette hazırbulunuşluğun önemli bir değişken olduğu da bulunmuştur. Tablet bilgisayar kabulünde öz-yeterlik ve kaygı önemli dışsal değişkenler olarak ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Teknoloji kabulü, Tablet bilgisayar, Hazırbulunuşluk, Kaygı, Öz-yeterlilik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3500

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.