Tablet Bilgisayar Kabul Ölçeği - Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Özlem Canan Güngören, Mustafa Bektaş, Ergün Öztürk, Mehmet Barış Horzum

ÖZ

Teknoloji birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da sıkça kullanılmaktadır. Özellikle tablet bilgisayarlar eğitsel çalışmaların etkililiğini ve verimini arttırmada önemli bir role sahiptir. Tablet bilgisayarın eğitim-öğretim üzerindeki bu etkisinin ortaya çıkması ve etkin bir şekilde öğrenciler tarafından kullanılması için öğrencilerin tablet bilgisayarlara yönelik olumlu bir tutum içerisinde olmaları, tablet bilgisayarın öğrenme faaliyetlerine yararlı ve kullanışlı olduğunu, kullanımının kolay olduğunu düşünmeleri ve öğrencilerin tablet bilgisayarı kullanmaya yönelik niyetlerinin olmaları yani tablet bilgisayarları kabul etmeleri gerekmektedir. Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayarı kabulü teknoloji kabul modeli temel alınarak incelenmiş ve Tablet Bilgisayar Kabul Ölçeği geliştirilmiştir. Çalışma sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin tablet bilgisayar kabulünü ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Teknoloji kabulü, Tablet bilgisayar, Algılanan yarar, Algılanan kullanım kolaylığı, Kullanıma yönelik tutum, Kullanıma yönelik niyet


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3497

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.