Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Yeterliklerinin Cinsiyet ve BİT Kullanım Aşamaları Bağlamında İncelenmesi

Ahmet Naci Çoklar

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik İçerik bilgisi (TPİB) yeterliklerinin cinsiyet ve BİT kullanım aşamaları bağlamında incelemektir. Bu amaçla farklı üniversitelerden 276 son sınıf öğretmen adayına TPACK-Deep ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının ileri düzey TPİB yeterliklerine sahip oldukları, bu yeterlikler için cinsiyetin uzmanlaşma faktörü dışında önemli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının BİT kullanımında sahip olduğu yenilik düzeyleri olan tutunma, kavrama, etkileme ve yenileme aşamalarındaki durumları BİT kullanım aşamaları olarak adlandırılmaktadır. BİT kullanım aşamalarının TPİB’in doğrudan bir belirleyicisi olduğu görülmüş ve TPİB eğitim modelleri geliştirilirken BİT kullanım aşamalarının da dikkate alınması önerisinde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi, TPİB, , BİT kullanımı, Öğretmen eğitimi, Teknoloji entegrasyonu


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3464

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.