Çember Özelliklerini Öğretmeyi Amaçlayan Teknoloji ve Sorgulama Tabanlı bir Sınıfta Oluşan Sosyomatematiksel Normların İncelenmesi

Didem Akyüz

ÖZ

Bu makale ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının teknoloji ve sorgulama tabanlı bir sınıf ortamında sosyomatematiksel normları keşfetmesini ve bu normların olumlu alışkanlıklara dönüşmesinde öğretim görevlisinin oynadığı yönlendirici rolü açıklamaktadır. Makaledeki bulgular çember konusunu ele alan 5 haftalık bir eğitim-öğretim programındaki öğrenci-öğretmen diyalogları ve sınıf içi iletişimlerden elde edilmiştir. Bu iletişimler yazılı hale getirilerek tekrar eden açıklama, yorumlama, kanıtlama, ve tartışma türleri ortaya çıkarılmış, bunlardan hangilerinin sosyomatematiksel norm olarak kabul edilebileceği önceden kabul edilen teorik çerçeveler ışığında değerlendirilmiştir. Özellikle teknoloji ile ilişkili 3 sosyomatematiksel normun üzerinde durulmuştur. Bu normlar (1) soruda ya da çözümde yapılacak bir değişikliğin etkilerini sorgulamak; (2) dinamik yazılımdaki araçların özelliğini kullanarak sonuç çıkarmak; ve (3) yapılan bir çözümü veya hipotezi dinamik olarak doğrulamak olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçların sorgulama tabanlı bir eğitimöğretim ortamı yaratmak ve benzer normları kendi sınıflarında geliştirmek isteyen öğretmenlere ve öğretmen adaylarını yetiştiren eğitimcilere yardımcı olması hedeflenmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal normlar, Sosyomatematiksel normlar, Sorgulama tabanlı eğitim, Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3220

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.