Türkiye'de Ne Eğitimde Ne İstihdamda Ne de Yetiştirmede (NEİY) Yer Alan Gençler

Yalın Kılıç

ÖZ

Son yıllarda gerek uluslararası kuruluşların gerekse birtakım ülkelerin gençlikle ilgili çalışmalarında NEİY önemli bir gösterge olarak ortaya çıkmaktadır. NEİY, gençliğe yönelik araştırmalarda çağ nüfusunun sosyal durumunu ortaya koymak bakımından dikkate değer bir durum olarak görülmektedir. Ülkemizde bu konudaki çalışmalar çok sınırlıdır. Çalışmanın amacı 15-24 yaş grubundaki, ne eğitimde ne istihdamda ne de yetiştirmede yer alan gençlerin cinsiyet, yaş, eğitim ve işgücü piyasasındaki durumunu betimlemektir. Bu amaç çerçevesinde, TÜİK tarafından uygulanan 2012 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılmıştır. Diğer taraftan, diğer ülkelerle karşılaştırma yapmak için ILO, OECD ve Eurofound’un çalışmaları incelenmiştir. TÜİK tarafından uygulanan 2012 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kapsamında yapılan hesaplamalar sonucunda Türkiye’de önemli oranda NEİY olduğu tespit edilmiştir. NEİY oranının azaltılması kapsamında çeşitli öneriler sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

NEİY(ne eğitimde ne istihdamda ne de yetiştirmede yer alan gençler), Genç istihdamı, Gençlik politikaları, Yetiştirme, Eğitim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3094

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.