Okul İklimi Ölçeği’nin (OİÖ) Geliştirilmesi

Türker Kurt, Temel Çalık

ÖZ

Okul iklimi, okuldaki öğretmen, öğrenci, okul yöneticileri ve veliler dahil olmak üzere herkesin etkilediği ve etkilendiği örgütsel bir özelliktir. Türkiye’de yapılan çalışmalarda okul iklimi, okul yöneticileri veya öğretmenlerin ilişkileri çerçevesinde tanımlanmış ve bu araştırmalarda çoğunlukla okul yöneticilerinin veya öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Okul ikliminden en çok etkilenen grup olan öğrenciler ise bu araştırmaların kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu nedenle öğrencilere yönelik Okul İklimi Ölçeğinin geliştirilmesi bu araştırmanın amacıdır. Ölçek ilköğretim okullarının 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan 482 kişilik bir örneklem grubuna uygulanmıştır. Ölçeğin yapı ve ölçüm geçerliği için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda ölçeğin üç boyuttan oluşan oldukça iyi uyum değerlerine sahip bir ölçek olduğu ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul iklimi, örgüt iklimi, ilköğretim okulları, doğrulayıcı faktör analizi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.