Dünya'da ve Türkiye'de Hizmetiçi Eğitimler: Kurumsal ve Akademik Hafıza(Kayıpları)mız

Murat Günel, Kutlu Tanrıverdi

ÖZ

Geçtiğimiz doksan yıl içinde ulusal ve uluslararası hizmetiçi eğitim çalışmalarını, yönelimlerini, politika değişimlerini ve izdüşümlerini paralel dönem aralıklarında irdeleyen bu tarama çalışması, ulusal ve uluslararası karşılaştırma yoluyla mesleki gelişim sürecinde ülkemizde oluşan kurumsal hafıza ve hafıza kayıplarının incelenmesi hedeflenmiştir. Nitel metodoloji çerçevesinde bağlam ve tarihsel derleme özellikleri taşıyan çalışmada, ulusal ve uluslararası makalelerin yanı sıra politika dokümanları, resmi web sayfaları, gazeteler, raporlar ve meclis tutanakları incelenerek değerlendirmeler yapılmıştır. Değerlendirme ve derleme sonuçları uluslararası düzeyde hizmetiçi eğitimi alanında kazanımların, başarısızlıkların ve araştırma bulgularının zaman içerisinde politika ve uygulamalara yön verdiğini, ulusal düzeyde ise merkeziyetçilik, nicelik ve popülist değerlerin hizmetiçi eğitim kurgu ve süreçlerinde hakim kılındığını göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Hizmetiçi eğitim, Öğretmen eğitimi, Mesleki gelişim, Türk eğitim sistemi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2949

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.