Üniversite Öğrencilerinin İntihar Olasılıklarının İncelenmesi

Elif Emir Öksüz, Filiz Bilge

ÖZ

Araştırmada üniversite öğrencilerinin intihar olasılıklarını, sosyal problem çözme (SPÇ), kişilerarası öfke ve suçluluk-utanç değişkenlerinin yordayıp yordamadığının incelenmesi ve öğrencilerin yaş ve cinsiyetlerine göre intihar olasılıklarının saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 381 kadın, 260 erkek öğrenciden, Sosyal Problem Çözme Envanteri, İntihar Olasılığı, Kişilerarası Öfke ve Suçluluk-Utanç Ölçekleri kullanılarak veri toplanmıştır. Katılımcıların intihar olasılıkları, olumsuz benlik ve tükenme, hayata bağlılıktan kopma ve öfke düzeyleri, SPÇ ve kişilerarası öfke tarafından yordanmaktadır. Ayrıca, intihar olasılığını ve olumsuz benlik ve tükenmeyi en iyi yordayan SPÇ bileşeni, probleme olumsuz yönelim; kişilerarası öfke bileşeni ise intikam tepkileridir. Hayata bağlılıktan kopmanın yordanmasında, probleme olumlu yönelimin; öfkenin yordanmasında da içtepisel dikkatsiz yaklaşımın etkisi en büyüktür. Hayata bağlılıktan kopmayı ve öfkeyi en iyi yordayan kişilerarası öfke bileşeni intikam tepkileridir. Öğrencilerin intihar olasılıkları, yaş ve cinsiyet açısından farklılaşmamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

intihar olasılığı, sosyal problem çözme, kişilerarası öfke, suçluluk, utanç, üniversite öğrencileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.