Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerinde Kurumsal Benzeşme ve Farklılaşma

Fatma Mızıkacı

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin birbirine benzeşme sürecini incelemektir. Bu üniversitelerde, kurumlar arası ve kurum içi benzeşme süreci genel bir karakter olmakla birlikte, farklılaşma gösteren kurum örnekleri de vardır ve bu farklılık, kısmen seçkin olma özelliği ile ilişkilidir. Türkiye’de yalnızca birkaç vakıf üniversitesinin idari yapısı ve eğitim programı kısmen seçkin kategorisinde yer almaktadır. Bu özellikleriyle, yükseköğretim sistemi içinde, ayrıcalıklı kurumlar olarak devlet üniversiteleriyle yarışabilecek kadar ön plana çıkmışlardır. Bunların dışında kalan vakıf üniversitelerinin büyük bir çoğunluğu birbirine benzer şekilde talep karşılama görevini üstlenmiştir. Bu kurumlar, benzeşim sürecinin üç karakteristik özelliği olan; dayatmaya dayalı benzeşim, taklitçi benzeşim ve normatif benzeşim süreçlerini geçirmektedir. Bu yüzden, birkaç kısmen seçkin üniversite dışında, vakıf üniversitelerinin birbirine benzer özellikleriyle yükseköğretim içindeki payları küçüktür.

ANAHTAR KELİMELER

Türkiye’de vakıf üniversiteleri, kurumsal benzeşme, kurumsal farklılaşma, kurumsal seçkinlik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.