Popüler Kültür’ün Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarına Adaptasyonuna Yönelik Niteliksel Bir Araştırma

İsmail Güven, Serkan Keleşoğlu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de sınıf içi öğretim uygulamalarına çizgi film, TV dizileri vb.den oluşan popular kültürün öğelerinin etkisini belirlemektir. Popüler kültür eğitimde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma da çocukların yaşamında önemli rol oynayan popular kültürün öğelerinin öğretmenler tarafından öğretimde ne düzeyde kullanıldığını ortaya koymaktadır. Öğretmenler popular kültürün öğelerini bilinçli ya da bilinçsizce öğretime adapte etmektedirler. Popüler kültür öğretmenlerin günlük ders planlarındaki alıştırmalar, eğitimsel etkinlikler ve yöntemlerine de etki etmektedir. Popüler kültür bazen ders planlarında güdüleyici ve motivasyon öğesi olarak da yer almaktadır. Öğretmenler de buna karşı olsalar bile bazen gerçek yaşamla bağlantıyı kolaylaştırdığı için günlük sınıf içi etkinliklerde popüler kültürün etkisi olduğunu fark etmişlerdir. Karşı olsalar bile popüler kültürün eğitimin bir gerçeği olduğunu kabul etmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

popüler kültür, öğretim, sınıf, yüksek kültür

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.