Coğrafya Ders Kitaplarındaki Analojilerin İncelenmesi

Ayşegül Şeyihoğlu, İbrahim Emrah Özgürbüz

ÖZ

Bu çalışmada ortaöğretim coğrafya ders kitaplarındaki analojiler nicelik ve niteliklerine göre analiz edilmiştir. Doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışmada ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 9. 10. 11. ve 12. sınıf coğrafya ders kitapları incelenmiş, tespit edilen analojiler; ilişkilerine, sunum formatına, durumuna, görevine, zenginlik düzeyine göre ve kişisel analojiler şeklinde ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. Araştırmanın güvenirliği için, analojilerin sınıflamaları her iki araştırmacı tarafından bağımsız şekilde yapılmıştır. Ayrı sınıflamaya tabi tutulanlarla ilgili üzerinde görüş birliğine varılması amacıyla tartışılmıştır ve başka bir alan uzmanının daha görüşüne başvurulmuştur. Daha sonra veriler analiz edilerek raporlaştırılmıştır. Araştırma sonucunda analojilerin nicelik olarak yeterli miktarda olmadığı ve nitelik olarak bazı eksiklerinin bulunduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Coğrafya Eğitimi, Ders Kitabı, Analoji


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2609

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.