Eğitim Reformu Sürecinde Deneyimli Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Algıları

Mustafa Levent İnce, Deniz Hünük

ÖZ

Bu çalışmada deneyimli beden eğitimi öğretmenlerinin öğretim stillerini kullanma düzeyleri ve stillere ilişkin değer algıları cinsiyet, eğitim verilen düzey ve lisansüstü eğitim yapmış olma durumlarına göre incelenmiştir. Aynı zamanda, öğretmenlerin stilleri kullanım durumlarının ilgili değer algılarına etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya yaş ortalaması 36.7 (SS=4.9) yıl ve kıdem ortalaması 12.7 (SS=4.6) yıl olan toplam 246 formatör ve koordinatör formatör beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Bulgulara göre en yoğun kullanılan ve en çok değer verilen stiller, öğreten merkezli stillerdir (p<.05). Cinsiyet, eğitim verilen düzey ve lisansüstü eğitim yapmış olma, stil kullanımını ve bunlara verilen değerleri etkilememektedir (p>.05). Öğretmenler derslerinde kullandıkları stillere daha fazla değer vermektedir (p<.05). Öğretmenlerin kullandıkları ve değer verdikleri stiller, yeni beden eğitimi programlarında önerilen öğrenen merkezli yaklaşımları ve öğretim yöntemlerini desteklememektedir. Mesleki gelişim programlarının bu doğrultuda hazırlanması önerilir.      

ANAHTAR KELİMELER

Beden eğitimi, öğretim stilleri, öğretim yöntemleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.