Görev Bilinci, Akran İlişkileri Ve Öz-Düzenleme Merkezli Sosyal Ve Duygusal Öğrenme İhtiyaçlarının Öz-Yeterlik Alanlarına Kanonik Etkisi

Tarık Totan

ÖZ

Araştırmada ortaokul öğrencilerinde, sosyal ve duygusal öğrenme ihtiyaçları ile öz-yeterlik alanları arasındaki ilişkilerin kanonik korelasyon analizi kullanılarak incelenmesi hedeflenmiştir. 2010-2011 eğitim öğretim yılında İzmir ili Buca ilçesinin üç farklı ilköğretim okulundan uygun örneklemeyle seçilen 567 öğrenci (kız n= 286, erkek n= 281) araştırmaya katılmıştır. Veri toplama araçları olarak Sosyal-duygusal Öğrenme Ölçeği, Çocuklar için Öz-yeterlik Ölçeği ve kişisel bilgi formları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal ve duygusal öğrenme ihtiyaçları ve öz-yeterlik arasında pozitif yönde önemli kanonik ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak görev bilinci, akran ilişkileri ve öz-düzenlemeleri yüksek öğrencilerin daha öz-yeterli öğrenciler olduklarına ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle sosyal ve duygusal öğrenme ihtiyaçları öğrencilerin öz-yeterliğini arttırmada katkı sağlamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal ve duygusal öğrenme, öz-yeterlik, kanonik korelasyon

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.